Thông báo Học bổng toàn phần tại Đại học JAIN, Bangalore, Ấn Độ

Phòng Hợp tác Quốc tế nhận được thông báo của Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội về việc cấp Học bổng toàn phần cho sinh viên Việt Nam sang theo học đại học (Cử nhân) và sau đại học (Thạc sỹ) tại Đại học JAIN, Bangalore, Ấn Độ năm học 2020-2021 trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Chương trình này nằm trong khuôn khổ dự án “Học tập tại Ấn Độ”- một dự án hàng đầu của Bộ Phát triển nguồn nhân lực thuộc Chính phủ Ấn Độ

Thời hạn đăng kí Học bổng: đến hết ngày 12/5/2020.

Các thông tin đầy đủ về học bổng, hướng dẫn thủ tục đăng kí và người liên hệ, xin vui lòng xem trong file đính kèm.

Phòng Hợp tác Quốc tế xin trân trọng thông báo!