Thông báo Học bổng Thạc sỹ, Tiến sỹ tại Đại học Quốc gia Formosa, Đài Loan năm 2020

Đại học Quốc gia Formosa (NFU), Đài Loan thông báo tuyển sinh giảng viên/sinh viên quốc tế sang theo học Thạc sỹ/ Tiến sỹ tại trường cho Kỳ học mùa thu 2020.

Đại học Quốc gia Formosa (NFU) - Nguồn Internet

NFU cung cấp học bổng cho sinh viên từ các quốc gia Đông Nam Á sang theo học sau đại học tại trường cũng như cho các giảng viên trường đối tác sang tham gia học tập và nghiên cứu với các giáo sư của NFU. Mọi thông tin chi tiết liên quan đến Chương trình học và Học bổng, xin vui lòng xem trong file đính kèm.

Hạn nộp hồ sơ đăng kí: 20/05/2020

Nếu có thắc mắc liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến Phòng Đối ngoại trường NFU qua hòm thư: oia@nfu.edu.tw

Cách chuẩn bị hồ sơ, vui lòng làm theo các bước như sau.

1. LỰA CHỌN (các) Khoa mà ứng viên quan tâm.

2. Đọc các Phụ lục và chuẩn bị các tài liệu cần thiết.

3. Yêu cầu chứng chỉ về ngôn ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc): trung tâm kiểm tra ngôn ngữ gửi trực tiếp kết quả của ứng viên đến địa chỉ như sau nếu Khoa yêu cầu,

"Đại học Quốc gia Formosa, Phòng Đối ngoại,

Số 64, Đường WenHua, Thị trấn Huwei, Huyện Yunlin 63201, Đài Loan"

4. ĐIỀN MẪU TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN (mở vào ngày 25 tháng 3): http://enrollstudents3.sys.nfu.edu.tw/ins32/

5. Đọc các Phụ lục MỘT LẦN NỮA và GỬI các tài liệu cần thiết cho Phòng Đối ngoại của Đại học Quốc gia Formosa tại số 64, Đường WenHua, Thị trấn Huwei, Huyện Yunlin 63201, Đài Loan.

6. Do tình hình dịch Covid 19 đang diễn ra, nên nếu ứng viên không thể gửi tài liệu qua đường bưu điện, vui lòng scan tất cả các tài liệu được yêu cầu và gửi qua email tới "oia@nfu.edu.tw" và giải thích lý do vì sao ứng viên không thể gửi tài liệu (giấy/ bản cứng) qua bưu điện?

Phòng Hợp tác Quốc tế xin trân trọng thông báo!