Học bổng Tiến sỹ tại Đức của DAAD

DAAD có chương trình học bổng làm nghiên cứu sinh tại Đức cho tất cả các nhóm ngành. Học bổng nghiên cứu có thể tới 3 hoặc tối đa 4 năm. Nghiên cứu và viết luận án tiến sĩ tại Đức hoàn toàn có thể thực hiện bằng tiếng Anh.

Hạn nộp hồ sơ thường là ngày 15.10 nhưng ứng viên cần chuẩn bị đề cương nghiên cứu, hướng nghiên cứu ngay từ bây giờ. Tiếp đó cần tìm và thống nhất đề cương với người đỡ đầu tại một trường đại học của Đức. 

Ứng viên quan tâm tới chương trình học bổng này có thể nhận tư vấn qua email với chị Nhung: nhung (a)daadvn.org

Thông tin thêm Quý vị có thể xem trên Tờ rơi tại đây cũng như trên trang www.daad.de/go/en/stipa57135739  hay tư vấn qua Facebook: www.fb.me/DAADVietnam  

Ứng viên nghiên cứu sinh có thể tham gia khóa học trực tuyến tới hết ngày 30.04.2020 về các chủ đề liên quan: “How to apply for a PhD in Germany”. Thông tin xem trên  https://moodle.daad.de/phd/

Phòng Hợp tác Quốc tế xin trân trọng thông báo!