Thông báo về việc xét chọn sinh viên nhận Học bổng - Giải thưởng KOVA lần thứ 18

Theo thông báo 09 ngày 1/6/2020 của Ủy ban giải thưởng KOVA về việc đề cử sinh viên nhận học bổng và giải thưởng KOVA lần thứ 18, Nhà trường Thông báo về việc xét chọn sinh viên nhận Học bổng - Giải thưởng KOVA lần thứ 18.

Chi tiết: TẠI ĐÂY