Quyết định miễn giảm học phí cho sinh viên kỳ II năm học 2019-2020

Theo quyết định, Nhà trường:

1./.Miễn 100% học phí các môn học lần đầu trong học kỳ II năm học 2019-2020 cho 156 sinh viên hệ đại học chính quy.

2./.Giảm 70% học phí các môn học lần đầu trong học kỳ II năm học 2019-2020 cho 38 sinh viên hệ đại học chính quy.

3./.Giảm 50% học phí các môn học lần đầu trong học kỳ II năm học 2019-2020 cho 36 sinh viên hệ đại học chính quy.

4./.Miễn, giảm học phí theo quy định của chương trình truyền thống đại học hệ chính quy đối với các môn học lần đầu trong học kỳ II năm học 2019-2020 cho 09 sinh viên Chương trình tiên tiến và sinh viên hệ Liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy.

Chi tiết quyết định: TẠI ĐÂY