Tổ chức ôn tập và thi Olympic Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2019-2020

1. Kế hoạch ôn tập

- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 ngày 14/6/2020

- Địa điểm: Hội trường T45 hoặc trên hệ thống Zoom Cloud Meetings (ID phòng họp: 7851381188)

- Thành phần: Toàn thể sinh viên đã đăng ký thi tại Hà Nội, Cơ sở Phố Hiến và Phân hiệu Miền Nam.

2. Kế hoạch thi

- Thời gian: ngày 20/6/2020 thi trắc nghiệm trên máy tính (theo danh sách chia ca gửi kèm)

+ Ca 1: Từ 8h00 đến 8h50'

+ Ca 2: Từ 9h10 đến 10h00

- Yêu cầu sinh viên đến phòng thi trước 15 phút, mang theo thẻ sinh viên/chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân để kiểm tra.

Chi tiết kế hoạch: TẠI ĐÂY

Danh sách sinh viên tham gia thi: TẠI ĐÂY