Từ 0h00 ngày 30/5 đến 1/8/2020, Thí sinh bắt đầu đăng ký trực tuyến xét tuyển thẳng và xét tuyển học bạ vào Trường Đại học Thủy lợi

Trường Đại học Thủy lợi xét tuyển học bạ THPT dựa vào tổng điểm trung bình 03 năm các môn trong tổ hợp xét tuyển, không tính học kỳ 2 năm lớp 12 đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020

Ngưỡng nhận hồ sơ: 

1/ Đối với mã ngành TLA: 

Nhóm ngành Công nghệ thông tin có tổng điểm đạt từ 21,0;

Ngành Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa có tổng điểm đạt từ 19,0;

Các ngành khác tổng điểm đạt từ 18,0.

2/ Đối với mã ngành TLS, PHA: Tổng điểm đạt từ 16,0 trở lên.

Để đăng ký trực tuyến, thí sinh click vào hình bên dưới!