Chương trình, Dự án quốc tế, Đề tài hợp tác nghiên cứu với đối tác nước ngoài

STT

Tên chương trình

Loại chương trình

Đối tác
thực hiện

Nguồn tài trợ

Kinh phí
thực hiện

Thời gian

Nội dung chương trình

1

Dự án Eramus+ Hoạt động 1 – Trao đổi sinh viên và giảng viên

ODA

Đại học Công nghệ Dresden, Đức

Eramus+

 

 2019-2021

Trao đổi sinh viên và giảng viên phục vụ mục đích nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu

2

Dự án “Khí hậu Việt Nam – Hợp tác giáo dục nhằm đạt được sự thay đổi bền vững tại các vùng đồng bằng của Việt Nam”

ODA

Đại học Công nghệ Delft,
Hà Lan

Chính phủ
Hà Lan

748.024 EUR

2019-2021

Nâng cao năng lực quản trị đại học, liên kết đào tạo với thị trường lao động

3

Dự án Erasmus+ Nâng cao năng lực giáo dục đại học: Đánh giá môi trường chiến lược để phát triển năng lực trong giáo dục đại học (SEA-ASIA)

ODA

Đại học

Goeteborgs,

Thụy Điển

Eramus+

 

 2019-2021

Trao đổi học thuật, nâng cao năng lực quản trị và giảng dạy đại học

4

Tăng cường chất lượng đào tạo ngành Kỹ thuật tài nguyên nước của trường Đại học Thủy Lợi, Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu 

ODA

KU Leven

Chính phủ Bỉ

70.906 EUR

2017-2018

Tăng cường năng lực quản trị, đánh giá chất lượng đào tạo và xây dựng định hướng phát triển ngành Kỹ thuật Tài nguyên nước

5

Nghiên cứu các đặc trưng động học hình thái vùng vịnh và đề xuất ứng dụng các giải pháp tái tạo, nâng cấp bãi biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có tính đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu

Nghị định thư

Viện Nghiên cứu vì sự phát triển (IRD), Pháp

Việt Nam - Pháp

5,9 tỷ VND và 386.109 EUR

2016-2019

Nghiên cứu các đặc trưng động học hình thái vùng vịnh và đề xuất ứng dụng các giải pháp tái tạo, nâng cấp bãi biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có tính đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu

6

Nghiên cứu đặc tính rễ cây và tác dụng củng cố đê biển của rễ cây tại Việt Nam

ODA

 

Quĩ Khoa học Quốc tế IFS

11.000 USD

2016-2017

Nghiên cứu đặc tính rễ cây và tác dụng củng cố đê biển của rễ cây tại Việt Nam

7

Dự án Tăng cường năng lực giáo dục và đào tạo của Đại học Thủy lợi trong giai đoạn 2016-2020

ODA

Tổ chức COUMO Foundation

Monaco

 

2016-2020

Cấp học bổng cao học cho sinh viên ĐHTL, tài trợ cơ sở vật chất phục vụ học tập ngoại ngữ, tài trợ cho các nghiên cứu của sinh viên Trường

8

"Dự án An toàn đập Việt Nam - New Zealand" (Pha 2)

ODA

Công ty Damwatch và GNS Science, New Zealand

New Zealand

3.735.795 USD

2016-2021

Nâng cao năng lực quản lý hồ đập, xây dựng phương pháp đánh giá nhanh an toàn đập, xây dựng bản đồ ngập lụt, phần mềm đánh giá thiệt hại

9

Dự án hợp tác đào tạo giữa Đại học Thủy lợi và Đại học Công nghệ Braunschweig (EXCEED)

ODA

Đại học Công nghệ Braunschweig

DAAD

 

2013-2017

Tăng cường năng lực về đào tạo trong quản lý bền vững tài nguyên nước

10

Nghiên cứu nâng cao cơ sở khoa học về thủy văn và nguồn nước để chuẩn bị và ứng phó với các sự kiện thủy văn cực đoan

ODA

Hiệp hội thủy lợi Hàn Quốc (KWRA)

Hàn Quốc

21.000 USD

2015-2017

Nghiên cứu nâng cao cơ sở khoa học về thủy văn và nguồn nước để chuẩn bị và ứng phó với các sự kiện thủy văn cực đoan

11

Nghiên cứu chế độ thủy động lực học và vận chuyển bùn cát vùng cửa sông và bờ biển Vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Nghị định thư

Viện Nghiên cứu vì sự phát triển (IRD), Pháp

Việt Nam - Pháp

 

2013-2014

Nghiên cứu chế độ thủy động lực học và vận chuyển bùn cát vùng cửa sông và bờ biển Vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

12

Dự án “Tăng cường năng lực cảnh báo sớm lũ lụt tại Việt Nam – Pha 2”

ODA

Trung tâm thiên tai Thái Bình Dương (PDC), Đại học Hawaii, Hoa Kỳ

USAID

7.800 USD

2013-2014

Hỗ trợ hoạt động của PDC tại Việt Nam nhằm xây dựng phần mềm VinAWARE phục vụ công tác cảnh báo sớm thiên tai tại Việt Nam

13

Chương trình nghiên cứu sau đại học về thích ứng với biến đổi khí hậu (PRoACC-2)

ODA

UNESCO-IHE

Hà Lan

13.200 EUR

2013-2014

Hợp tác quốc tế về quản lý nước bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu

14

Dự án Nghiên cứu dự báo tác động của biến đổi khí hậu đối với lưu vực sông Hồng và hỗ trợ thể chế nâng cao hiệu quả tưới tại một khu vực thí điểm Gia Bình của hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải 

ODA

Tổ chức BRLi

Ngân hàng AFD, Pháp

800.000 EUR

2012-2017

Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến lưu vực Sông Hồng và hỗ trợ thể chế nâng cao hiệu quả tưới

15

Dự án Phát triển Năng lượng Tái tạo - Hợp phần 3.2 - Tài trợ Nâng cao năng lực các trường đại học

ODA

 

Ngân hàng Thế giới

4  tỷ VND

2012-2016

Nâng cao năng lực của Đại học Thủy lợi trong đào tạo lĩnh vực năng lượng tái tạo

16

Dự án Tăng cường Năng lực Trường Đại học Thủy lợi và Trường Đại học Tài nguyên môi trường trong bối cảnh Biến đổi khí hậu 

ODA

Đại học Công nghệ Delft,
Hà Lan

Hà Lan

1.600.000 EUR

2012-2016 

Tăng cường năng lực đào tạo cho giảng viên, phát triển nghiệp vụ thư viện, nâng cao năng lực nghiên cứu, xây dựng 3 chương trình thạc sĩ quốc tế giảng dạy bằng tiếng Anh

17

Dự án Hợp tác Bảo tồn Đất và Nước ở vùng Đông Nam Á

ODA

Đại học Kyushu, Nhật Bản

Hiệp hội Khoa học Nhật Bản

100.000 USD/1 năm

2012-2015

Tiến hành những nghiên cứu khoa học chung, hội thảo khoa học, trao đổi chuyên gia nghiên cứu trong bốn lĩnh vực: Môi trường đất, Môi trường nước, Quản lý nguồn nước, Sinh khối

18

Dự án Nghiên cứu Việt Nam - New Zealand về An toàn đập và vùng hạ lưu

ODA

Damwatch- New Zealand

New Zealand

1.000.000 USD

2012-2015

Nâng cao năng lực quản lý an toàn đập

19

Dự án Phát triển năng lực trong mô hình hóa lũ và cảnh báo lũ sớm (Pha 1)

ODA

Trung tâm thiên tai Thái Bình Dương (PDC), Đại học Hawaii, Hoa Kỳ

USTDA

11.000 USD

2010-2011

Hỗ trợ hoạt động của PDC tại Việt Nam nhằm xây dựng phần mềm VinAWARE phục vụ công tác cảnh báo sớm thiên tai tại Việt Nam

20

Hợp tác nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo lũ trung hạn cho lưu vực sông Cả (Lào- Việt Nam)

Nghị định thư

Đại học Brescia,

Viện Nghiên cứu Khoa học Khí Quyển và Khí hậu Bologna, Ý

Bộ Ngoại giao Ý và Bộ KHCN Việt Nam

200.000 EUR + 1,9 tỷ VND

2009-2011

Xây dựng công nghệ dự báo lũ trung hạn bằng cách tích hợp công nghệ dự báo mưa bằng mô hình dự báo thời tiết số trị với công nghệ dự báo dòng chảy lũ cho lưu vực sông Cả; Kết nối hệ thống đo đạc, xử lý tài liệu để có thể dự báo thời gian thực cho lưu vực sông Cả

21

Dự án Ứng dụng Viễn thám và GIS trong đánh giá hiểm họa thiên tai

ODA

Đại học Công nghệ Delft,
Hà Lan

ADB

 

2009-2010

Tăng cường năng lực ứng dụng Viễn thám và GIS trong đánh giá hiểm họa thiên tai

22

Dự án Đê biển

ODA

Đại học Công nghệ Delft,
Hà Lan

Chính phủ
Hà Lan

 

2009-2010

Tăng cường năng lực nghiên cứu và thiết kế đê biển tại Việt Nam

23

Hợp tác nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo lũ trung hạn kết nối với công nghệ điều hành hệ thống công trình phòng chống lũ cho đồng bằng sông Hồng – sông Thái Bình

Nghị định thư

Đại học Brescia,

Đại học Bách khoa Milano,

Viện Nghiên cứu Khoa học Khí Quyển và Khí hậu Bologna

Bộ Ngoại giao Ý và Bộ KHCN Việt Nam

250.000 EUR + 1,4 tỷ VND

2006-2008

Hợp tác nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo mưa trung hạn; Hợp tác nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo lũ trung hạn; Hợp tác nghiên cứu xây dựng công nghệ tích hợp giữa dự báo mưa và lũ trung hạn; Kết nối dự báo mưa lũ trung hạn với công nghệ điều hành hệ thống công trình phòng chống lũ cho đồng bằng sông Hồng – Thái Bình

24

Tăng cường năng lực đào tạo ngành Kỹ thuật biển tại Trường Đại học
Thủy Lợi

ODA

Đại học Công nghệ Delft,
Hà Lan

Chính phủ
Hà Lan

 

2000-2009

Đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ giảng viên giảng dạy ngành Kỹ thuật Biển, hỗ trợ thành lập Khoa Kỹ thuật Biển và mở ngành

25

Tăng cường năng lực Quản lý nguồn nước

ODA

 

Chính phủ Đan Mạch

 

2001-2007

Hỗ trợ tăng cường năng lực giảng viên giảng dạy các ngành thủy văn, tài nguyên nước, hỗ trợ xây dựng Chiến lược 2006-2020, định hướng đổi mới nội dung chương trình đào tạo, tài liệu và phương pháp giảng dạy