Thông tin thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Văn Sơn

Trường Đại học Thủy lợi tổ chức cho NCS Nguyễn Văn Sơn bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường với 

Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết độ tin cậy trong lập và quản lý tiến độ thi công các công trình thủy lợi, thủy điện ở Việt Nam.

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 

Mã số: 9580202

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Hữu Huế

Thời gian: 8h30, ngày 01/07/2020

Địa điểm: Room 5-K1, Trường Đại học Thủy lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các đại biểu quan tâm tới dự./.