Thông báo về ghép kế hoạch học kỳ song song kỳ 2 và học kỳ hè năm học 2019-2020

Căn cứ Thông báo số 297/TB-ĐHTL ngày 05/5/2020 của Trường Đại học Thủy lợi về điều chỉnh kế hoạch học kỳ 2 năm học 2019-2020 cho sinh viên trình độ đại học hệ chính quy, Nhà trường thông báo số 300/TB-ĐHTL ngày 06/5/2020 về ghép kế hoạch học kỳ song song kỳ 2 và học kỳ hè năm học 2019-2020

Chi tiết thông báo xem tại ĐÂY.

Mẫu đơn mở lớp tải tại ĐÂY.