Thông báo điều chỉnh Lễ tốt nghiệp cho hệ Đại học chính quy, Lễ tốt nghiệp và Khai giảng cho học viên cao học Học kỳ 1, năm học 2019 - 2020

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Nhà Trường thông báo điều chỉnh kế hoạch Lễ tốt nghiệp cho hệ đại học chính quy, Lễ tốt nghiệp và Khai giảng cho học viên cao học Học kỳ 1 năm học 2019 -2020

I/ Kế hoạch đối với trình độ Thạc sĩ, tiến sĩ

1. Lễ tốt nghiệp

        - Thời gian dự kiến khải giảng và trao bằng tốt nghiệp: Sáng ngày 05/06/2020 (Thứ Sáu)

        -  Địa điểm: Hội trường T35

2. Khai giảng cao học khóa 27 và nghiên cứu sinh khóa 39

Khai giảng cao học khóa 27 và nghiên cứu sinh khóa 39: Sáng ngày 05/06/2020 (Thứ Sáu), cùng thời gian với lễ tốt nghiệp Thạc sĩ, Tiến sĩ.

II. Kế hoạch đối với sinh viên hệ chính quy

Thời gian tổ chức Lễ tốt nghiệp: 02/06/2020 và 03/06/2020 (Thứ Ba và thứ Tư)

Chi tiết thông báo: TẠI ĐÂY