Thông báo về việc xét tuyển đào tạo văn bằng 2 đợt 1 năm 2019

Trường Đại học Thủy lợi thông báo xét tuyển đào tạo văn bằng 2 trình độ đại học đợt 1 năm 2019.

Xem thông báo chi tiết