Các đơn vị KHCN

1. VIỆN ĐÀO TẠO VÀ KHOA HỌC ỨNG DỤNG MIỀN TRUNG

ĐT: 0259.3823027

Email: vdtkh@tlu.edu.vn

Website: http://vienmientrung.edu.vn/

Trụ sở chính:

Số 115 Trần Phú, TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận;

Khu đào tạo: Số 74 Yên Ninh, TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận; số điện thoại: 0259.2221522, Fax: 0259.3890224.

Các chi nhánh:

– Chi nhánh Lâm Đồng: Số 7 Thủ Khoa Huân, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, ĐT/Fax: 063.3822096

– Chi nhánh Bình Định: Lô 25 Simona, Hoàng Văn Thụ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, ĐT: 0913.440.974

– Chi nhánh Bình Thuận: Số 121 Trần Hưng Đạo, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, ĐT/Fax: 062.3839849; Fax: 062.3839849.

- Chi nhánh Phú Yên: Số 47 Nguyễn Đình Chiểu, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. ĐT: 0982.124.650

- Chi nhánh Đăk Lăk: Số 24 Phan Đăng Lưu, TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đăk Lăk. ĐT: 0903.581.799

Chức năng:

Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Thủy lợi tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên có chức năng: Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, dịch vụ tư vấn, liên danh, liên kết, hợp tác trong nước và quốc tế..., trong các lĩnh vực chuyên môn của Trường Đại học Thủy lợi và phục vụ sản xuất tại các địa phương nhằm thực hiện tốt việc đào tạo kết hợp với nghiên cứu khoa học và thực hành sản xuất để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động.

Tổ chức bộ máy và đội ngũ:

Cán bộ nhân sự Viện với tổng số 105 người trong đó có 63 Kỹ sư, 19 Thạc sĩ, 4 NCS, 2 tiến sỹ.

 

2. TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ TRIỂN KHAI KỸ THUẬT THỦY LỢI

ĐT: 0243 852 8023

Fax: 0243 563 1963

Email: trungtamcra@tlu.edu.vn

Chức năng:

Đào tạo; Nghiên cứu khoa học; Chuyển giao công nghệ và phục vụ sản xuất;

Tư vấn khảo sát, lập dự án, thiết kế, giám sát thi công, thẩm tra, lập quy trình vận hành, điều tra cơ bản, quy hoạch, xây dựng bản đồ;

Tư vấn đánh giá tác động môi trường, quan trắc giám sát môi trường, kiểm tra, xử lý nước ngầm, nước mặt, nước thải, chất thải;

Tư vấn tính toán, đánh giá an toàn đập, an toàn công trình thủy lợi, kiểm định chất lượng công trình xây dựng;

Xây dựng và biên soạn tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức.

Tổ chức bộ máy và đội ngũ:

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Hiện tại có 6 đơn vị trực thuộc và 01 Ban chuyên gia:

- Phòng Kế hoạch - Tổng hợp.

- Phòng Tư vấn và Chuyển giao công nghệ.

- Phòng Giám sát thi công và Kiểm định xây dựng.

- Phòng Nghiên cứu an toàn đập và Kết cấu công trình.

- Phòng Nghiên cứu và Phân tích môi trường.

- Văn phòng đại diện tại cơ sở Phố Hiến.

- Ban chuyên gia và kiểm tra chất lượng sản phẩm

Trung tâm có 27 cán bộ cơ hữu, trong đó: 01 tiến sỹ; 08 thạc sỹ; 16 kỹ sư; 01 cử nhân kinh tế; và 01 lái xe, cùng các thầy cô là giảng viên của Trường làm kiêm nhiệm và chuyên gia cho Trung tâm.

 

3. VĂN PHÒNG TƯ VẤN THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ & GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

ĐT: 0243 563 1535

Fax: 0243 563 8066

Email: vptv@tlu.edu.vn

Chức năng:

Nghiên cứu, thực nghiệm, ứng dụng và chuyển giao các thành tựu khoa học công nghệ mới.

Thi công các công trình trên cơ sở áp dụng thành tựu khoa học và công nghệ mới; Tư vấn, lập và thẩm định các dự án thiết kế qui hoạch; Giám sát thi công, giám định chất lượng công trình xây dựng.

Tư vấn đầu tư và xây dựng: lập qui hoạch và dự án đầu tư, khảo sát địa hình, địa chất công trình, đánh giá tác động môi trường, thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán, thiết kế bản vẽ thi công các công trình xây dựng dân dụng, thuỷ lợi, thuỷ điện, cầu đường giao thông, cảng sông, cảng biển và âu tàu, cấp thoát nước đô thị và nông thôn, đê điều, công tr.nh bảo vệ bờ sông bờ biển, thuỷ lợi phục vụ sản xuất muối và nuôi trồng thuỷ sản, xử lý nước thải, chỉnh trị sông và phòng chống lũ lụt, kỹ thuật xử lý nước thải và môi trường trong xây dựng, tính toán kinh tế xây dựng, qui đổi vốn đầu tư, xây dựng các Tiêu chuẩn và Định mức kinh tế - kỹ thuật.

Tư vấn đầu thầu, quản lý các dự án xây dựng các công trình.

Tổ chức bộ máy:

Văn phòng quản lý 02 đơn vị trực thuộc, 01 phòng thí nghiệm: Chi nhánh Đà Nẵng; Xưởng tư vấn dự án & Thiết kế công trình Thủy lợi – Thủy điện; Phòng thí nghiệm Thủy lực tổng hợp.

 Đội ngũ cán bộ: Hiện nay Văn phòng có đội ngũ cán bộ khoa học đông đảo về số lượng và chất lượng với 10 người có trình độ Tiến sĩ trở lên, 15 Thạc sĩ và 50 Kỹ sư và Cử nhân thuộc các chuyên ngành khác nhau.

 

4. VIỆN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH

Điện thoại: 0243 564 1333

Fax: 0243 564 1368

Email: ice@tlu.edu.vn

Chức năng:

Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật công trình Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ: tư vấn quy hoạch, khảo sát, thiết kế, thẩm tra dự án, giám sát thi công, quản lý dự án, kiểm tra chất lượng công trình xây dựng; thi công xây dựng công trình có áp dụng các công nghệ tiên tiến Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kỹ thuật công trình, phòng chống thiên tai, nông thôn mới Tổ chức đào tạo nghiệp vụ xây dựng; ứng dụng BIM trong xây dựng

Tổ chức bộ máy:

Viện Kỹ thuật công trình có 09 trung tâm và 01 phòng

Đội ngũ cán bộ Hiện nay Viện Công trình gồm: 100 người, trong đó có 06 Phó Giáo sư; 03 Tiến sĩ, 30 thạc sĩ. Ngoài ra, Viện có trên 100 cộng tác viên là giảng viên thuộc Trường Đại học Thủy lợi và cán bộ thuộc các đơn vị ngoài trường.

 

5. VIỆN KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC

Tên giao dịch quốc tế: Institute of Water Resources Engineering (IWE)

ĐT: 0243 564 1418

Fax: 0243 564 1418

Email: iwe@tlu.edu.vn

Chức năng:

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên nước, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, tài nguyên và môi trường, hạ tầng kỹ thuật và cấp thoát nước.

Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ: tham gia liên kết đào tạo, tham gia thi công các công trình xây dựng có áp dụng các tiến bộ công nghệ; tư vấn về quy hoạch, khảo sát, thiết kế, thẩm tra dự án, giám sát thi công, quản lý dự án, kiểm tra chất lượng công trình thuộc lĩnh vực tài nguyên nước (thủy lợi, thủy điện, cơ sở hạ tầng, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tài nguyên và môi trường, cấp thoát nước, thủy sản và diêm sinh).

Liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thủy lợi, thủy điện và môi trường.

Thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác đào tạo theo kế hoạch của Trường.

Tổ chức bộ máy:

Viện Kỹ thuật tài nguyên nước quản lý 05 trung tâm và 01 ban, bao gồm: Trung tâm Kinh tế và Quản lý; Trung tâm Quy hoạch tài nguyên nước và Phát triển nông thôn; Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao công nghệ; Trung tâm Máy thủy lực; Trung tâm Kỹ thuật hóa học; Ban hành chính tổng hợp.

Đội ngũ cán bộ Viện gồm: 48 người, trong đó có 02 Giáo sư, 08 Phó Giáo sư; 06 Tiến sĩ, 18 thạc sĩ và 13 kỹ sư, 01 cử nhân. Có 38 người có thâm niên công tác trong hoạt động tư vấn > 10 năm, 10 người có thâm niên công tác > 5 năm. Ngoài ra, Viện có trên 200 cộng tác viên là giảng viên thuộc Trường Đại học Thủy lợi và cán bộ thuộc các đơn vị ngoài trường.

 

6. VIỆN THỦY VĂN MÔI TRƯỜNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

ĐT: 0243 8522027

Email: ihecc@gmail.vn

Website: https://tvmt.tlu.edu.vn

Chức năng:

Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tham gia đào tạo đại học và sau đại học, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thủy văn tài nguyên nước và môi trường, biến đổi khí hậu, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, tham gia điều tra cơ bản, quy hoạch, khảo sát, tư vấn xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện và môi trường trong phạm vi cả nước.

Tổ chức bộ máy:

Viện quản lý 01 trung tâm và 02 Phòng: Trung tâm An Ninh Nguồn nước, Phòng Khoa học tư vấn và chuyển giao công nghệ, Phòng Hành chính – Kế hoạch – Tài vụ. Sinh viên tham quan thực tiễn giúp cho Quản lý tổng hợp Tài nguyên nước, Vận hành hồ chứa

Đội ngũ cán bộ Viện Thủy văn Môi trường và biến đổi khí hậu gồm: 30 người, trong đó có 03 Giáo sư, 06 Phó Giáo sư; 09 Tiến sĩ, 06 thạc sĩ và 5 kỹ sư, 01 cử nhân. Có 20 người có thâm niên công tác trong hoạt động tư vấn > 10 năm, 10 người có thâm niên công tác > 5 năm. Ngoài ra, Viện có trên 100 cộng tác viên là giảng viên thuộc Trường Đại học Thủy lợi và cán bộ thuộc các đơn vị ngoài trường

 

7. VIỆN THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG

ĐT: 028 38405342

Fax: 028 38408330

Email: iwer@iwer.vn; iwer@tlu.edu.vn

Website: www.iwer.vn

Chức năng:

Công tác nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu, phát triển, chuyển giao khoa học và công nghệ về thủy lợi và môi trường; Liên danh, liên kết thực hiện các đề tài và dự án khoa học công nghệ.

Dịch vụ khoa học công nghệ trong lĩnh vực thủy lợi, môi trường gồm: 1) Khảo sát, đo đạc: địa h.nh, địa chất, thủy văn, môi trường; 2) Tư vấn về quy hoạch, thiết kế, thẩm tra hồ sơ các giai đoạn: NCKT, TKKT, BVTV, hoàn công; 2) Giám sát thi công, quản lý dự án, kiểm tra chất lượng công trình; 3) Thi công các công trình có yếu tố khoa học công nghệ.

Công tác đào tạo: Tổ chức thực hiện các lớp đào tạo ngắn hạn, tham gia đào tạo bậc đại học và sau đại học trong các lĩnh vực thủy lợi, thủy điện, tài nguyên nước và môi trường.

Thế mạnh:

Viện Thủy lợi và Môi trường có đội ngũ cán bộ trình độ chuyên môn cao cùng với sự tham gia của đội ngũ chuyên gia đầu ngành của Trường Đại học Thủy lợi có thể giải quyết tốt các vấn đề khoa học chuyên ngành, gắn kết giữa nghiên cứu khoa học với thực tiễn và công tác đào tạo.

Tổ chức bộ máy:

Viện Thủy lợi và Môi trường có 06 đơn vị trực thuộc: Trung tâm Tài nguyên nước và Biến đổi khí hậu, Trung tâm Môi trường và Công nghệ nguồn nước, Trung tâm Tư vấn kỹ thuật công trình, Phòng Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, Văn phòng Viện, Chi nhánh Viện Thủy lợi và Môi trường tại Cần Thơ.

Đội ngũ cán bộ: Viện Thủy lợi và Môi trường hiện có 28 cán bộ nhân viên, trong đó có 04 tiến sĩ, 11 thạc sĩ, 13 cử nhân. Viện Thủy lợi và Môi trường có đội ngũ cán bộ trình độ chuyên môn cao cùng với sự tham gia của đội ngũ chuyên gia đầu ngành của Trường Đại học Thủy lợi có thể giải quyết tốt các vấn đề khoa học chuyên ngành, gắn kết giữa nghiên cứu khoa học với thực tiễn và công tác đào tạo.

 

8. TRUNG TÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CƠ HỌC - MÁY THỦY LỢI

Điện thoại: 024 3853 3082

E-mail: cmst @tlu.edu.vn

Website: http://cmst.com.vn

Chức năng:

Trung tâm Khoa học và Công nghệ Cơ học – Máy thủy lợi:

* Lĩnh vực hoạt động:

Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực cơ khí;

Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật để thiết kế cải tiến, sửa chữa, phục hồi, nâng cao năng suất các máy và thiết bị cơ khí;

Sản xuất thử nghiệm dựa trên các lĩnh vực đã nghiên cứu;

Cơ sở thực hành môn học, NCKH cho sinh viên ngành Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật Ô tô, Kỹ thuật

Cơ điện tử, Công nghệ chế tạo;

Tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cơ khí.

* Nghiên cứu chuyên sâu:

Nghiên cứu ứng dụng cơ học phá huỷ đánh giá chất lượng kết cấu thép;

Nghiên cứu cải tiến, sửa chữa, phục hồi nâng cấp các thiết bị cơ khí, máy xây dựng và thiết bị thuỷ lợi;

Nghiên cứu triển khai ứng dụng công nghệ scan 3D, Rapid Prototyping;

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo các loại xe chuyên dùng chạy điện nhằm tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường, tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động, cải thiện hình ảnh của người công nhân.

* Đào tạo, hợp tác trong nước và hợp tác quốc tế:

Phối hợp với các bộ môn tham gia hướng dẫn đồ án tốt nhiệp và hướng dẫn thực tập của sinh viên. Phối hợp với các đơn vị ở trường, viện đào tạo cao học và NCS;

Phối hợp các cơ sở, địa phương, khoa Cơ khí đào tạo Cao đẳng thực hành và nâng cao tay nghề;

Phối hợp với các cơ quan khoa học trong nước tham gia các chương trình, đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, bộ, tỉnh, thành. Thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học với các cơ quan khoa học và cơ sở sản xuất.

* Dịch vụ:

Chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực scan 3D, Rapid Prototyping, thiết kế, gia công cơ khí, chống ăn mòn và xử lý bề mặt kim loại;

Tư vấn dịch vụ trong lĩnh vực máy, thiết bị thuỷ lợi và thiết bị, vật tư khoa học kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ, đánh giá chất lượng, sửa chữa ...;

Tư vấn thiết kế gia công sản xuất máy móc, dây chuyền tự động hóa (máy bắn vít, máy tuốt nhúng thiếc, dây chuyền lắp ráp ….);

Tư vấn thiết kế gia công sản xuất băng tải, băng chuyền, xe đẩy, bàn thao tác, giá kệ….;

Dịch vụ quét 3D, phục hồi chi tiết bị mài mòn như Cánh tuabin, chi tiết máy …;

Dịch vụ in 3D in các mô hình học tập, các sản phẩm demo…

Đào tạo các phần mềm thiết kế mô phỏng CAD/CAM/CNC/ ANSYS/ …

* Sản xuất:

Gia công chế tạo chi tiết như JIG, chi tiết máy… cho đối tác Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Thiết kế chế tạo thiết bị, mô h.nh đào tạo cho các trường đại học, cao đẳng… như máy CNC mini, máy in 3D, mô hình phân loại sản phẩm, mô hình thang máy.

Thiết kế, chế tạo thiết bị và sản phẩm cơ khí phục vụ trong và ngoài trường.

Thiết kế cải tiến, sửa chữa, phục hồi, các thiết bị cơ khí nói chung, máy và thiết bị thuỷ lợi.

Chế tạo xe điện thu gom rác thải, vận chuyển nông sản, vật liệu xây dựng,… phục vụ cho quá trình cơ giới hóa thu gom rác thải đô thị và chương trình xây dựng nông thôn mới.

 

9. TRUNG TÂM NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - HÀ LAN

(Liên doanh)

ĐT: (+84.24) 35638175

Email: info@vinwater.com.vn

Website: http://www.vinwater.com.vn/

Chức năng:

VINWATER là tổ chức Khoa học và công nghệ được Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập theo Quyết định số 3879-QĐ-BKHCN dựa trên mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và Hà Lan, đặc biệt là quan hệ đối tác chặt chẽ giữa trường Đại học Thủy Lợi (Việt Nam) và Đại học Công nghệ Delft (TUDelft, Hà Lan). VINWATER có chức năng nghiên cứu ứng dụng khoa học, tư vấn nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và cung cấp chuyên gia trong lĩnh vực Kỹ thuật thủy lợi và tài nguyên nước, môi trường và biến đổi khí hậu, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, cảng-đường thủy, công trình biển và phát triển đồng bằng.

Tổ chức bộ máy và đội ngũ:

VINWATER quản lý theo mô hình tổ chức tinh gọn, nền tảng là đội ngũ chuyên gia;

VINWATER có lực lượng cán bộ kỹ thuật là các chuyên gia được đào tạo bài bản từ các nước phát triển (09 Tiến sĩ; 12 Thạc sĩ); cùng với 15 kỹ sư và chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ tại Việt Nam

 

10. CÔNG TY TƯ VẤN & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

ĐT: 0243 563 5105  Email: ctc@wru.edu.vn

Chức năng:

Tư vấn đầu tư xây dựng, lập quy hoạch, lập dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế công trình thuỷ lợi, thuỷ điện, cầu đường giao thông, công trình kết cấu hạ tầng thuộc dự án thuỷ lợi, thẩm định dự án đầu tư, kiểm định chất lượng công trình xây dựng, kiểm tra đánh giá hiện trạng công trình, tư vấn và dịch vụ trong lĩnh vực thuỷ văn môi trường.

Thi công xây lắp công trình thuỷ lợi, thuỷ điện, đường giao thông, công trình kỹ thuật hạ tầng thuộc dự án thuỷ lợi và hạ tầng cơ sở nông thôn, xây dựng đồng ruộng, đồng muối, công trình nuôi trồng thuỷ sản bằng các biện pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới,vậtliệu mới.

Tư vấn khảo sát thiết kế hoặc thi công các công trình thuỷ lợi yêu cầu công nghệ cao, khoan phụt xử lý nền, thân công trình đất, giếng giảm áp, thiết kế các công trình cấp thoát nước, các công trình thuỷ lợi đồng muối và nuôi trồng thuỷ sản, tư vấn giám sát xây dựng vàtưvấn đấu thầu các công trình xây dựng chuyên dùng.

Chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào công tác thiết kế thi công và quản lý công trình thuỷ lợi.

Tham gia nghiên cứu và thí nghiệm mô hình.

Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật theo sự phân công của nhà trường.