Giới thiệu chung về Hợp tác Quốc tế

Có thể nói rằng sự trưởng thành và từng bước khẳng định vị thế của Nhà trường trong hệ thống giáo dục của đất nước không thể tách rời khỏi công tác khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế.

Hợp tác quốc tế luôn được coi là một trong các chiến lược phát triển quan trọng của trường Đại học Thủy lợi. Nhà trường chú trọng phát triển hợp tác sâu sắc trong đào tạo, nghiên cứu với tất cả các trường học, tổ chức, viện nghiên cứu trên toàn thế giới. Nhiều Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác song phương và đa phương trong đào tạo và nghiên cứu đã được ký kết và đang triển khai hiệu quả giữa trường Đại học Thủy lợi và các trường đại học danh tiếng đến từ Mỹ, Hà Lan, Ý, Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc, Đức, Bỉ, Pháp, Ấn Độ, Phần Lan, Lào ..vv.. từ đó đem lại cho các cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường nhiều cơ hội để mở rộng kiến thức cũng như kinh nghiệm trong môi trường học tập và nghiên cứu tiên tiến trên thế giới. Hơn nữa, là một trường đại học trọng điểm của Việt Nam, trường Đại học Thủy lợi đã và đang nhận được nhiều tài trợ cho các dự án tăng cường năng lực và nghiên cứu khoa học từ các tổ chức quốc tế như ADB; World Bank; Chính phủ Hà Lan, Đan Mạch, New Zealand, Nhật Bản, Đức, vv., , nhờ đó uy tín Nhà trường được nâng cao trong khu vực và trên toàn thế giới trong lĩnh vực tài nguyên nước, thủy điện, môi trường và quản lý thiên tai. Ngoài ra, trường Đại học Thủy lợi đã và đang đẩy mạnh công tác tổ chức các hội thảo khoa học quốc tế, chuyên đề và hội nghị trong các lĩnh vực qua trọng này.

 

Danh mục các dự án quốc tế về xây dựng năng lực và các nghiên cứu chung mà Đại học Thủy lợi đã và đang tham gia:

“Xây dựng năng lực Quản lý nguồn nước” (Chính phủ Đan Mạch, 2001-2007)

“Xây dựng năng lực Kỹ thuật bờ biển tại trường Đại học Thủy lợi” (Chính phủ Hà Lan, 2000–2009)

“Dự án Đê biển” (Chính phủ Hà Lan, 2009-2010)

“Ứng dụng Viễn thám và GIS trong đánh giá hiểm họa thiên tai” (ADB, 2009-2010)

“Kết quả tối ưu nhất thông qua đối thoại - Quản lý nguồn nước bền vững đối với các nước đang phát triển” (Chính phủ Đức và DAAD, 2009-2014)

“Phát triển năng lực trong mô hình hóa lũ và cảnh báo lũ sớm” (USTDA, Pha 1: 2010-2011, Pha 2: 2013-2014)

“Dự án mở rộng trường ở Phố Hiến, Hưng Yên” (ADB, 2012-2016)

“Xây dựng năng lực cho trường Đại học Thủy lợi và Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về Biến đổi khí hậu” (Chính phủ Hà Lan thông qua NUFFIC, 2012-2016)

“Dự án Bảo tồn Đất và Nước tại các lưu vực ở Đông Nam Á” (Chính phủ Nhật Bản, 2012-2015)

“Dự án nghiên cứu Việt Nam - New Zealand về an toàn đập và hạ lưu” (Chính phủ New Zealand, 2012-2015)

“Nghiên cứu dự báo tác động của biến đổi khí hậu đối với lưu vực sông Hồng và hỗ trợ thể chế nâng cao hiệu quả tưới tại một khu vực thí điểm Gia Bình của hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải” (AFD, 2012-2016)

“Dự án nghiên cứu Việt Nam - New Zealand về an toàn đập” (Chính phủ New Zealand, 2016-2021)